Turgus gatvėje varžo susisiekimą

Lietuvos Žinios. 1932 01 26. p.6