Prašo kitaip tvarkyti sauskelius

Lietuvos Žinios. 1932 02 03. p.4