Paskelbtas A. Panemunės vasarvietei tvarkyti privalomas įsakymas

Lietuvos Aidas. 1938 08 09. p.6