Netvarkingas Kauno priemiestis

Lietuvos Žinios. 1932 02 04. p.5