Jauniausiame Lietuvos kurorte - Likėnų Smardonėje

Lietuvos Aidas. 1938 08 13. p.7