Siūlo Kauno mieste iškabas sutvarkyti

Lietuvos Žinios. 1932 02 12. p.5