Vasario 16 dienos šventės minėjimo programa

Lietuvos Žinios. 1932 02 13. p.4