Kauno centralinis paštas parsigabeno

Lietuvos Žinios. 1932 02 23. p.5