Miesto savivaldybė vaikų darželį atidavė „Lietuvos vaiko“ draugijai

Lietuvos Žinios. 1932 02 27. p.5