Raud. kryžius Panemunės miške stato namus

Lietuvos Žinios. 1932 03 01. p.5