Mūsų sauskelių tobulinimo reikalai

Lietuvos Aidas. 1938 08 22. p.3