Kaip šiemet bus einamas mokslas vidurinėse mokyklose

Lietuvos Aidas. 1938 08 31. p.2