Aukšt. Technikos mokykloj mokslas prasidės jau naujuose rūmuose

Lietuvos Aidas. 1938 09 01. p.5