Kaip kuriama valdininkų namams statyti bendrovė

Lietuvos Aidas. 1938 09 03. p.3