Sudaro statybos komisijas

Lietuvos Žinios. 1932 03 03. p.5