Kaunui labai reikalinga ligoninė

Lietuvos Žinios. 1932 03 16. p.5