Pavasaris - vitrinoje

Lietuvos Žinios. 1932 03 27. p.7