Vidaus reikalų ministeris apžiūrėjo Slabados lūšnas

Lietuvos Žinios. 1932 03 29. p.5