Dėl gelžkelio Šeštakavas - Kazlų Rūda

Lietuvos Žinios. 1922 03 04. p.2, 3