Į pajūrį tik viena valanda kelionės

Lietuvos Aidas. 1938 09 04. p.2