Prieglaudos steigtinos tik kaime

Lietuvos Aidas. 1938 09 05. p.3