Amerikos Lietuvių Prekybos Bendrovė

Lietuvos Žinios. 1922 03 24. p.2