Kauno augimo ir susisiekimo reikalu

Lietuvos Žinios. 1935 01 11. p.5