Sujungė geležinkelių dirbtuves

Lietuvos Žinios. 1935 01 16. p.7