Vilnius N. Metus sutiko ne paprastai

Lietuvos Žinios. 1940 01 02. p.7