Didelis naujas plentas jungia aukštaičius su Kaunu

Lietuvos Žinios. 1940 01 03. p.7