Pažangos b-vės ir Pienocentro byla su Kauno m. savivaldybe

Lietuvos Žinios. 1935 02 12. p.6