Automatinė telefonų stotis pradės veikti rugsėjo men.

Lietuvos Žinios. 1935 02 26. p.6