Įdomi fotografijos įmonė

Lietuvos Žinios. 1935 02 27. p.7