Miesto savivaldybės dėmesys šiemet nukreiptas į gatves, skerdyklą ir ubagus

Lietuvos Žinios. 1935 03 16. p.7