Marijampolės ligonių kasos statomų namų

Lietuvos Žinios. 1935 03 30. p.7