Perimami miesto šaldytuvai

Lietuvos Žinios. 1940 01 05. p.8