Apie Šiaulių elektros stotį

Lietuvos Žinios. 1932 04 04. p.4