Ekonominis ir kultūrinis Panevėžio gyvenimas

Lietuvos Žinios. 1935 04 12. p.7