Valsčiaus ribose, o miestas rūpinasi

Lietuvos Žinios. 1935 04 27. p.7