Aukštosios Panemunės kurortas sparčiai ruošiasi vasarai

Lietuvos Žinios. 1935 04 29. p.2