Tolimesnieji Vytauto muziejaus statybos darbai

Lietuvos Žinios. 1932 04 06. p.6