Verkia dėl būdelių

Lietuvos Žinios. 1932 04 13. p.4