Miesto taryba svarstė skulkius reikalus

Lietuvos Žinios. 1935 05 03. p.6