Miesto tvarkymui

Lietuvos Žinios. 1935 05 07. p.6