Kauno miesto savivaldybė statys elektros stotį

Lietuvos Žinios. 1935 05 07. p.7