A. Panemunėj kurhauzą tikrai statys

Lietuvos Žinios. 1935 05 17. p.7