Automatinių stočių rūmų statyba jau užbaigta

Lietuvos Žinios. 1935 05 18. p.9