Lietuvos bankas stato namus

Lietuvos Žinios. 1935 05 20. p.6