Išgrinė ir vėl laukia (Marijampolė)

Lietuvos Žinios. 1935 05 24. p.6