Nauja viešaisiais keliais vežiojimo rinkliava

Lietuvos Žinios. 1935 05 25. p.10