Kultūrėja Garliavos savivaldybė

Lietuvos Žinios. 1935 05 31. p.5