J. E. Kauno Arkivyskupo - Metropolito J. Skvirecko vizitas Kauno Įgulos bažnyčioj

Naujoji Romuva. 1931 10 04. p.963