Vyriausias statybos inspektorius išvažiavo lūšnų apžiūrėti

Lietuvos Žinios. 1932 04 15. p.5