Dail. P. A. Valeškos darbo altorius

Naujoji Romuva. 1931 10 25. p.1018